ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΙ ΑΝΔΡΩΝ) ΜΙΑ ΕΙΣ ΒΑΘΟΥΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ : "Η Σημασία της Οικογενειακής Διαπαιδαγώγησης και των Σχέσεων με τους Γονείς στην Πρόληψη της Κακοποίησης και της Βίας στις Μελλοντικές Σχέσεις"

john atlas

Γιαννης Νταγκουνακης

June 20, 2024

post-image

Το παρακάτω άρθρο αποτελεί προσωπική άποψη η οποία προέρχεται από έρευνες στο πλαίσιο της ψυχολογίας και δε θέλει σε καμία περίπτωση να θίξει πρόσωπα και καταστάσεις .


Αφορμομενος από τα τελευταία δρώμενα για την κακοποίηση γνωστης κυρίας (αλλά και πολλών άλλων στο παρελθόν ) όπως και πολλών ανθρώπων που κρίνουν λανθασμένα βάσει αποτελέσματος και όχι αιτίας (ψεύτικος ανδρισμός κλπ κλπ ).

Η κακοποίηση των ανθρώπων σε μια οικογένεια (η και σχέση) έχει βαθύτερη προέλευση στην οποία δίνω φως και κατά εμέ αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό της αιτίας .


Η διαπαιδαγώγηση των παιδιών από την οικογένεια αποτελεί έναν από τους πιο καθοριστικούς παράγοντες στην ανάπτυξη της προσωπικότητας και της ψυχικής υγείας τους. Ο τρόπος με τον οποίο τα παιδιά μεγαλώνουν και οι σχέσεις που αναπτύσσουν με τους γονείς τους καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό το πώς θα διαμορφώσουν τις δικές τους σχέσεις στο μέλλον, συμπεριλαμβανομένου του πώς θα αντιμετωπίσουν την κακοποίηση και τη βία.


Η Σημασία της Ασφαλούς Οικογενειακής Βάσης

Η οικογένεια αποτελεί την πρώτη και πιο σημαντική πηγή μάθησης και ασφάλειας για το παιδί. Η δημιουργία ενός σταθερού και υποστηρικτικού περιβάλλοντος στο σπίτι είναι θεμελιώδης για την ψυχολογική και συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών. Τα παιδιά που μεγαλώνουν σε οικογένειες όπου επικρατούν αγάπη, σεβασμός και ασφάλεια, αναπτύσσουν υγιείς τρόπους επικοινωνίας και επίλυσης συγκρούσεων.


Οι Σχέσεις με τους Γονείς ως Πρότυπο

Οι σχέσεις που έχουν τα παιδιά με τους γονείς τους λειτουργούν ως πρότυπο για τις μελλοντικές τους σχέσεις. Όταν οι γονείς επικοινωνούν με ανοιχτό και υποστηρικτικό τρόπο, διδάσκουν στα παιδιά την αξία του σεβασμού και της κατανόησης. Αντιθέτως, οι δυσλειτουργικές σχέσεις και οι συγκρούσεις στην οικογένεια μπορούν να αποτελέσουν αρνητικά πρότυπα που τα παιδιά ενδέχεται να αναπαράγουν στις δικές τους σχέσεις.


Η Εκπαίδευση στην Επίλυση Συγκρούσεων

Μια βασική πτυχή της οικογενειακής διαπαιδαγώγησης είναι η εκπαίδευση των παιδιών στην αποτελεσματική επίλυση των συγκρούσεων. Τα παιδιά που μαθαίνουν να διαχειρίζονται τις διαφωνίες με ειρηνικό και εποικοδομητικό τρόπο, είναι λιγότερο πιθανό να καταφύγουν σε βία στις μελλοντικές τους σχέσεις. Η οικογένεια παίζει καθοριστικό ρόλο στην εκμάθηση αυτών των δεξιοτήτων, μέσα από την καθημερινή αλληλεπίδραση και την καθοδήγηση.


Η Ενίσχυση της Αυτοεκτίμησης

Η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των παιδιών είναι επίσης κρίσιμη. Τα παιδιά που μεγαλώνουν με θετική εικόνα για τον εαυτό τους και υψηλή αυτοεκτίμηση, είναι πιο πιθανό να επιλέξουν σχέσεις που τα σέβονται και να αναγνωρίζουν την αξία τους. Αντιθέτως, τα παιδιά που μεγαλώνουν με χαμηλή αυτοεκτίμηση, είναι πιο επιρρεπή στο να ανεχθούν ή και να αναπαράγουν κακοποιητικές συμπεριφορές.


Ο Ρόλος της Στοργής και της Καθοδήγησης

Η στοργή και η συνεπής καθοδήγηση από τους γονείς προσφέρουν στα παιδιά την απαραίτητη συναισθηματική σταθερότητα και υποστήριξη για να αναπτύξουν υγιείς σχέσεις. Η συνεχής επαφή και ο ποιοτικός χρόνος με τους γονείς δημιουργούν ένα αίσθημα ασφάλειας και αυτοπεποίθησης που είναι απαραίτητο για την ψυχική ευημερία του παιδιού.


Η Πρόληψη της Κακοποίησης και της Βίας

Η πρόληψη της κακοποίησης και της βίας στις μελλοντικές σχέσεις των παιδιών ξεκινάει από το σπίτι. Οι γονείς έχουν την ευθύνη να διδάξουν στα παιδιά τους τις αξίες της αλληλεγγύης, του σεβασμού και της αγάπης, και να τα προετοιμάσουν να αναγνωρίζουν και να αποφεύγουν καταστάσεις βίας. Η ανοιχτή επικοινωνία και η προθυμία να ακούσουν τα προβλήματα των παιδιών τους αποτελούν θεμελιώδεις παράγοντες σε αυτή τη διαδικασία.


Συμπέρασμα

Η οικογενειακή διαπαιδαγώγηση και οι σχέσεις με τους γονείς αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο για την ανάπτυξη υγιών και θετικών σχέσεων στις μετέπειτα ζωές των παιδιών. Οι γονείς, με τη στάση και τη συμπεριφορά τους, έχουν την δύναμη να καθοδηγήσουν τα παιδιά τους προς έναν δρόμο όπου η αγάπη, ο σεβασμός και η κατανόηση επικρατούν έναντι της βίας και της κακοποίησης. Μέσα από τη δημιουργία ενός ασφαλούς και υποστηρικτικού οικογενειακού περιβάλλοντος, μπορούν να προετοιμάσουν τα παιδιά τους για να χτίσουν δυνατές και υγιείς σχέσεις στο μέλλον.

john atlas

Atlas Chania

Be the best, not just better!